Menu

Priváty neodsuzujte

0 Comments

Nikdy nevíte, kdy se můžete dostat do situace, kdy privát budete vyhledávat. Právě proto je obezřetné, když s unáhlenými soudy zabrzdíte. Vy máte své zaměstnání, ony dívky mají zase to své. Proč byste měl odsuzovat řemeslo, které přetrvalo věky, přežilo války a pustošení země, přežilo všechny režimy, politická uspořádání, a tak dále. Nebylo by rozumnější přijmout fakt, že tělesné smyslnosti poskytované dívkami patří k životu, jako poklička na hrnec? Cožpak má každý muž možnost prožívat dokonalé intimní chvilky v náruči milované ženy? Vy možná ano.

Chce to trochu tolerance

Když muž nezná náruč milované ženy, může přece využít nabízených služeb, aby se nestal nerudným a protivným starcem, který kromě lásky nepoznal ani taje erotiky! Buďte tolerantní a kapku empatičtí. Pochopte potřeby mužů a žen, kteří se sejdou, aby si společně prožili v soukromí a bez závazků tělesných radostí, které mají společný základ. Vždyť jednají diskrétně a v soukromí. Koho tím obtěžují? Koho zraňují? Vaši morálku? Ale jděte. Sáhněte si do svého svědomí! Nikdy jste se neotočili za pěknou dívkou s představou ve vlastní hlavě?